Logo Aalse & Partners Diensten

Diensten


flag_nlflag_en

Wij leveren de volgende diensten:

  • Executive Search en Werving & Selectie
  • Coaching en Management Development
  • Begeleiding
  • Interim Management
  • HRM-advies en Ondersteuning
  • Management Consultancy

Executive Search en Werving & Selectie
Voor het vervullen van vacante functies gaan wij gericht op zoek naar kandidaten die het beste bij uw bedrijf en de functies passen. Daarbij volgen wij een vooraf door u geaccordeerd plan.
Tijdens het gehele traject zijn wij aanspreekpunt en intermediair tussen u en de kandidaten. Wij kunnen putten uit een actueel bestand van gekwalificeerde personen en een uitgebreid en divers netwerk. Wij zoeken net zo lang totdat u als opdrachtgever tevreden bent met het resultaat.

Loopbaanoriëntatie: reorganisatie, fusie, of gewoon zelf toe aan een heroriëntatie op uw loopbaan? Wij helpen u bij het vinden van uw persoonlijke weg. Onze loopbaancoaches werken vanuit het motto: ‘Gezond gelukkig werken om gezond gelukkig te zijn'. Met behulp van een verdiepend intake gesprek, oefeningen en zonodig ook testen ontdekt u uw persoonlijke weg en uw toekomstige loopbaan. Dat leggen we vast in een zoekprofiel. Vervolgens gaat u in uw eigen netwerk aan de slag en wij in ons uitgebreide netwerk. Met behulp van e-coaching begeleiden wij u gedurende een periode van 1 jaar, nadat u in de nieuwe functie bent gestart.

Begeleiding
Er is individuele begeleiding mogelijk. Ook doen we als speciale dienst de opvang en begeleiding van groepen, zoals groepen jongeren die uit het Caribische gebied hier komen studeren (zie bij Student Support).  

Coaching en Management Development
Wij bieden als vast onderdeel van het searchtraject na elke plaatsing een drietal coachings- of klankbordsessies gedurende de eerste periode van de uitoefening van de functie. Wij zijn namelijk van mening dat ook het toptalent in uw bedrijf - net als de topsporter - baat kan hebben bij een coach.
Ook kunt u ons inschakelen voor het opzetten en begeleiden van management development- en coachingtrajecten binnen uw bedrijf.

Management ontwikkeling programma: in een tijd waarin alles lijkt te veranderen hebben medewerkers behoefte aan leiding. Maar ook het leidinggeven is aan verandering onderhevig. In elk management ontwikkel programma brengen wij in nauw overleg met onze opdrachtgevers praktijk en theorie samen. Naast collectieve bijeenkomsten wordt in elk management ontwikkeling programma speciale aandacht gegeven aan de persoonlijke ontwikkeling van iedere manager afzonderlijk. Dit gebeurt al bij de persoonlijke intake door een van onze coaches. Persoonlijke ervaringen, leer- en ontwikkelingsdoelen van deelnemers worden vervolgens gekoppeld aan bestaande organisatiedoelen. Iedere manager wordt actief ondersteund in en met zijn eigen leerproces.Met behulp van een persoonlijk e-logboek wordt de vooruitgang in managementvaardigheden door de coach gedurende langere tijd gevolgd. Daarbij is er voortdurend aandacht voor de goede balans tussen werk en privé.

Interim Management
Het kan gebeuren dat u in verband met ontwikkelingen in uw bedrijf nog niet onmiddellijk een vacante positie wilt vervullen maar eerst een interim-manager wilt inschakelen om een aantal zaken op orde te brengen. Wij kunnen u daarover adviseren en ervoor zorgen dat de juiste interim-manager wordt ingezet.


HRM-advies en Ondersteuning


Management Consultancy

 

Penny Hagenaars