Logo Aalse & Partners Student Support

Student Support


flag_nlflag_en

Aalse & Partners – Student Support begeleidt, stimuleert en motiveert studenten uit Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius en Saba) die in Nederland beroeps- of wetenschappelijk onderwijs (MBO, HBO en WO) gaan volgen. Dit wordt gedaan tijdens hun studieloopbaan, stage en eventueel afstuderen in Nederland.

Adequate voorbereiding in land van herkomst.

De studenten worden door ons vooraf in hun land van herkomst persoonlijk voorbereid op hun vertrek naar Nederland. Zo krijgen zij ter plaatse uitgebreide voorlichting en halen wij bij hen zoveel mogelijk informatie op, zodat we hen adequaat kunnen ondersteunen om hun transitie naar Nederland gemakkelijker en voor hen meer vertrouwd te maken. `

Wat doen wij voor de student bij aankomst in Nederland?


Om de integratie van de studenten soepel te laten verlopen bieden wij de studenten een 

“Opstartservice” aan. Dit houdt in dat wij het volgende regelen: 

 • Opvang op Schiphol en begeleiding naar hun studiestad/woonstad
 • Faciliteren bij het openen van een bankrekening
 • Faciliteren bij het afsluiten van een ZIPP Pakket (aansprakelijkheids-, inboedel-, brand- en ongevallenverzekering)
 • Coördineren bij het inschrijven bij de Basisregistratie Personen (BRP)
 • Wegwijs maken in de Nederlandse samenleving
 • Regelen van huisvesting (indien nodig)
 • Begeleiden bij het tekenen van de huurovereenkomst
 • Cursus intakegesprek voor mbo- ers
 • Bezoek aan onderwijsinstelling
 • Bezoek aan DUO om inschrijving te controleren
 • Ondersteunen bij het inschrijven bij een huisarts en tandarts.

Wat doen wij voor de student tijdens zijn verblijf in Nederland?

Om de student zo goed mogelijk te begeleiden en te helpen tijdens zijn of haar studieloopbaan gedurende het eerste studiejaar, krijgt hij/zij een studentenbegeleider toegewezen. De studenten krijgen persoonlijke begeleiding en praktische ondersteuning van hun studentenbegeleider. Omdat de meeste studenten voor het eerst op zichzelf gaan wonen en voor het eerst in Nederland zijn, is het bevorderen van zelfredzaamheid met name een aandachtpunt. Minimaal vier keer per studiejaar heeft de studentenbegeleider face-to- face contact met de student om zaken zoals studievoortgang, financiën en andere belangrijke zaken te bepreken. Het contact tussen beiden zal daarnaast verder regelmatig geschieden via WhatsApp, Skype, SMS of de telefoon.

Kortom, tijdens het hele proces van opvang en begeleiding zijn wij persoonlijk betrokken bij de student. Onze insteek is: een gedegen begeleiding vormt de basis voor succes!

Penny Hagenaars