Logo Aalse & Partners Consultants

Consultants


flag_nlflag_en

Onze consultants zijn goed op de hoogte van de actuele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Wij zijn ervaren coaches, sparringpartners en adviseurs op HRM-gebied. Deze ervaring is opgedaan binnen grote, middelgrote en kleine ondernemingen in de profit en de non-profit sector.

EXECUTIVE SEARCH & SELECTIE

Carla Aalse Organisatie Psycholoog en Sociale Psycholoog.
Heeft gewerkt bij diverse non-profit instellingen zoals justitie, welzijn, onderwijs en sector de geestelijke gezondheidszorg. Directie en management functies bekleedt in het Hoger Beroepsonderwijs, de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ), RIAGG/Kinder en Jeugd Psychiatrie, Stichting Reclassering Nederland en Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers. Na enkele jaren geassocieerd partner bij het executive search bureau UDVB in Bussum te zijn geweest, bureau Aalse & Partners BV opgericht en in 2010 op Curaçao Aalse & Partners Caribe. Carla heeft ruime ervaring als toezichthouder en is altijd actief geweest in comités en (advies) commissies (o.a. in de zorg, welzijn, multimedia, politiek/bestuurlijk). 

Chris Dijkman Senior Consultant 
Arbeid & Organisatie Psycholoog. Chris heeft ruime ervaring in de non-profit en de profit sector, zowel in Nederland als in het Caribische gebied. Gewerkt bij Hoogovens, ODRP Organisatie Adviesbureau, Deloitte & Touche, Human Capital Group, VHPM Interim-management (Ewycksgroep), VHIC en als zelfstandig adviseur. Hij heeft diverse directiefuncties bekleed en ervaring in  o.a. fusietrajecten, opgedaan bij overheidsinstellingen, gezondheidszorg-organisaties, zorgverzekeraars en farmaceuten en heeft veel ervaring met HRM-beleid. Daarnaast verschillende nevenfuncties gehad en is nog steeds actief in diverse toezichthoudende functies en commissies. Chris is vanaf het begin, sinds 2007 geassocieerd partner bij bureau Aalse & Partners.

Tiene Oosterling Directeur Aalse & Partners Caribe
Woont op Curaçao en heeft diverse opleidingen gedaan op HR, medischsecretarieel, financieel en management gebied. In Nederland heeft zij gewerkt als management assistent van de directie bij Hogeschool Rotterdam en als leidinggevende bij de beleidsafdeling van GGD Flevoland. Op de Curaçao assistent manager en project manager geweest bij Posners Agencies N.V. Bij het Curaçao Laser Instituut (oogartsenpraktijk) was zij medisch assistente. Zij was office manager en MT-lid bij Curaçao Dialysis Center. Heeft ruime ervaring met diverse logistieke medische werkprocessen en veel internationale netwerkcontacten. Tiene is locatie-manager bij Hamiëd Earderly Healthcare op Directeur Aalse & Partners Curaçao en in 2010 tevens directeur Aalse & Partners Caribe geworden.

Esther Schenkel Senior Consultant

Senior adviseur, project coördinator, manager en trainer op het gebied van personeel en organisatie (HRM). Zij heeft in Nederland onder andere gewerkt bij organisaties als de Verenigde Naties (ICTY tribunaal), Deloitte & Touche - Human Capital Group, Ministerie van Buitenlandse Zaken en de Baak (opleidingen en trainingen voor Leiders, Ondernemenrs en Professionals). Esther heeft bij elkaar ruim 10 jaar werkervaring in het Caribische gebied, met name St. Maarten en Curaçao. Op St. Maarten het eiland ondersteund bij de voorbereiding op de Landstatus. Zij heeft expertise op het gebied van werving & selectie, het coördineren van HR en automatiseringsprojecten, coaching & training van managers en medewerkers.

Dennis Aalse Senior Consultant
Woonachtig op Curaçao en heeft na het Conservatorium de master opleiding tot muziek therapeut gevolgd. Zijn muzikale carrière strekt zich over de hele wereld uit (Europa, het Middenoosten, Afrika, Azië, Noord- en Zuid-Amerika en het Caribische Gebied). Doceert Cultureel Artistieke Vorming en heeft in Nederland en de Nederlandse Antillen verschillende workshops gegeven. Doet muziektherapie voor ouderen met Alzheimer en met Terminale Cliënten van alle leeftijden. Dennis is muzikaal directeur van de Stichting Artefamia Productions, een organisatie die de ontwikkeling van jongeren op het gebied van kunst stimuleert en verrijking. Dennis vervult diverse maatschappelijke functies en is per 2010 associé bij Aalse & Partners Caribe B.V. te Curaçao.

JOB-FACTOR

Earl Rudge 
Consultant Search & Adviseur JOB-FACTOR
Vakman op het gebied van Personeel en Organisatie. Hij heeft ruime ervaring als personeelsadviseur, projectmanager, projectontwikkelaar en trainer in de profit en de non-profit sector. Kent gemeentelijke overheidsorganisaties goed. Van 1995-2000 eigenaar van het Bureau Multi Level Personeelsservice, een bureau voor werving & selectie en het verzorgen van trainingen. Met een klantenkring bij o.a. de overheid (ook Aruba en St. Maarten), het bedrijfsleven, de zorgsector. In de jaren negentig politiek actief geweest als raadslid. Werkt als free-lance adviseur en heeft meer dan 10 jaar ervaring met re-integratie (1e en 2e spoor) trajecten, outplacement, loopbaanbegeleiding en job-coaching. In 2008 is hij geassocieerd partner geworden bij bureau Aalse & Partners. 

Natalie A.C. Wanga Senior Consultant & Adviseur JOB-FACTOR
Consultant en marketing/communicatie adviseur. Veel expertise als trainer/ facilitator en is (bekroonde) public speaker. Manager opleidingen geweest bij Achmea en consultant bij SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication S.C.). Natalie is op Bonaire geboren en heeft diverse projecten in het Caribisch gebied begeleid voor capaciteitsopbouw, zoals een EU programma voor startende ondernemers en 2e kans onderwijs voor vrouwen en jongeren. Namens het Haags 5 Mei Comité traint zij al vier jaar de finalisten voor het scholieren stedelijk debat en is aan het Comité als adviseur verbonden. Zij heeft tal van maatschappelijke en bestuurlijke functies vervuld zoals bij Toastmasters International en Entrepreneurs vereniging Think Tank Amsterdam. In 2013 tevens associé bij Aalse & Partners voor JOB-FACTOR. 

Myra Karg Senior Consultant & Adviseur JOB-FACTOR
Diverse opleidingen waaronder Rechten, Management, Marketing en Coach/ Arbeidsbemiddeling. Zij is werkzaam geweest bij verschillende non-profit instellingen in de sectoren welzijn,  psychosociale gezondheidszorg  en justitiële. Directeur, manager en adviseur geweest bij o.a. het Ministerie van Justitie, Stadsdeel Zuidoost, Schorerstichting, Stichting Averroès en Stichting Arbeidsadvisering.  Sinds 2010 is zij eigenaar van Project & Adviesbureau M.C. Karg,  met als dienstverlening (Interim) Management, Coaching & Training.  Myra is een expert in het begeleiden van veranderingsprocessen, loopbaanbegeleiding & advies, re-integratie en outplacement. In 2013 tevens als associé betrokken bij Aalse & Partners voor JOB-FACTOR.

Carla den Os Senior Consultant & TMA- expert JOB-FACTOR
Een veelzijdige HRM manager met jarenlange ervaring op dit gebied. Zij is een vakvrouw met veel interim-management ervaring en expertise op het gebied van organisatie- en persoonlijke ontwikkeling van mensen. Met Carla werken wij bij JOB-FACTOR samen vanwege haar deskundigheid op het gebied van de TMA (Talenten Motivatie Analyse – test) en ons deelaanbod ‘Focus op de Toekomst’. Voor haar website zie bij ‘links’.

Carla Aalse JOB-FACTOR
Naast werkzaamheden executive search, selectie, management consultancy, executive coaching en HR advies, doet Carla ook trajecten rondom loopbaanbegeleiding, re-integratie, outplacement en job-mentoring.

Penny Hagenaars